พิธีสมรสพระราชทาน

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสู่ขอพระธิดาพระองค์ใหญ่ ในสมเด็จพระอนุชาธิราชร่วมพระครรโภทร (สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธ์วงศ์วรเดช ทรง เป็นพระราชโอรส ลำดับที่ 45 ในรัชกาลที่ 4 และทรงเป็นพระราชอนุชาองค์น้อยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเมตตาและสนิทสนมยิ่งนัก) พระราชทานอภิเษกสมรสกับพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ นั่นคือ หม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ (ฐานันดรศักดิ์เมื่อแรกประสูติ) พระธิดาใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภานุวงศ์วรเดช ประสูติแต่ หม่อมเลี่ยม

           
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีงานมงคลพิธีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2443 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ มีเลี้ยงน้ำชา ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงให้มีงานราตรีสโมสรสมโภชพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์และหม่อมเจ้า หญิงทิพยสัมพันธ์ ในการมงคลนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดงานราตรีสมโภชคู่บ่าวสาวขึ้นที่วัง บูรพาภิรมย์ โดยเชิญทั้งคนไทย ฝรั่ง ชายหญิงมาประชุมกันเป็นอันมาก มีการเต้นรำอย่างธรรมเนียมสากล เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2443 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานวังใหม่ ให้ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ให้พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ (ก่อน หน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังพระราชทานแด่พระองค์ ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ใกล้สะพานชมัยมรุเชษฐ์ แต่เมื่อเสด็จกลับมา วังยังสร้างไม่เสร็จ พระองค์ ทรงสมัครพระทัยเสด็จประทับอยู่ในเรือรบหลวงมูรธาวสิตสวัสดิ์ ที่ทรงเป็นผู้บังคับการ ประมาณ 6-7 เดือน เมื่อวังสร้างเสร็จ จึงเสด็จขึ้นวังใหม่พร้อมกับทรงเสกสมรสด้วยหม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ์)

            แต่ทว่าเป็นที่สลดสะเทือนใจนัก เพราะหลังจากเสกสมรสไม่กี่ปีต่อมา ความรักของหม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ์ กับพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ก็มิได้ราบรื่นงดงามตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ์ทรงมีเหตุให้น้อยพระทัยพระสวามี ทรงปลงชีพพระองค์เองโดยการเสวยยาพิษ (ทรงดื่มยาพิษ) สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2451 เวลา 10.50 น. สิริพระชันษาได้ 24 ชันษา ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอัฐิเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์

           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสลดพระทัยเป็นยิ่งนัก เนื่องเพราะทรงเป็นผู้สู่ขอด้วยพระองค์เอง และทรงเป็นพระปิตุลาโดยตรง จึงทรงเมตตาแก่พระโอรสพระองค์ใหญ่ของหม่อมเจ้าทิพยสัมพันธ์เป็นพิเศษ จึงทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเป็น พระองค์เจ้า เป็นกรณีพิเศษ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา และเป็นหลานรัก ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเมตตาและเอ็นดูเป็นพิเศษ

 (วังของพระองค์ท่านปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการ พระนคร)